Wczytywanie
a415
FUNDACJA
Wojciech
Bożek
Prezes Zarządu
Studiował na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, który ukończył z wyróżnieniem. Od 2005 roku specjalizuje się w pełnej obsłudze rachunkowej dużych podmiotów gospodarczych, w tym fundacji oraz stowarzyszeń. Jeden z najważniejszych krajowych specjalistów ds. rachunkowości, finansów i prawa podatkowego. Wpisany na listę certyfikowanych księgowych w Ministerstwie Finansów. Odpowiada za sporządzanie sprawozdań finansowych oraz wszelkich wniosków i projektów unijnych. Związany z AUKSO Orkiestrą Kameralną Miasta Tychy. Meloman i bibliofil.
Andrzej Sitarz
Rada Programowa
Ukończył muzykologię na Uniwersytecie Jagiellońskim (1986), tam również się doktoryzował na podstawie dysertacji Feliks Janiewicz. Życie i twórczość (2006), która została nagrodzona „Ray E. & Ruth A. Robinson Musicology Award”. Studia muzykologiczne pogłębiał w University of Oxford (1989). Jest adiunktem w Instytucie Muzykologii UJ, a jednocześnie od 2012 roku pełni w nim funkcję zastępcy dyrektora ds. studenckich.

Prowadził zajęcia z zakresu klasycyzmu i romantyzmu w muzyce polskiej, polskiej kultury muzycznej w pierwszym dziesięcioleciu po II wojnie światowej, prawa autorskiego w aspekcie działalności twórczej, a główny nurt jego działalności dydaktycznej stanowią zajęcia i praktyki dotyczące edytorstwa muzycznego.

Współzałożyciel i jeden z prezesów wydawnictwa muzycznego Musica Iagellonica, redaktor wielu publikacji tego wydawnictwa, m.in. członek komitetu redakcyjnego „Dzieł wszystkich” I. J. Paderewskiego, czasopisma „Musica Iagellonica”, autor wydania dzieł wszystkich Feliksa Janiewicza (w serii „Monumenta Musicae in Polonia”) i artykułów dotyczących życia i twórczości tego kompozytora oraz działalności wydawnictw muzycznych niedługo po II wojnie światowej.
Marcin Tomczak
Rada Programowa
Profesor zwyczajny, chórmistrz, dyrygent, wykładowca i członek Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. W swej macierzystej uczelni pełnił funkcje: prodziekana Wydziału Dyrygentury Chóralnej (1999–2005), prorektora ds. artystycznych i studenckich (2005–2012), a także kierownika Katedry Dyrygentury Chóralnej (2005–2008 oraz 2012–2016). Wykładowca Podyplomowych Studiów Chórmistrzostwa i Emisji Głosu Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

Od 1992 roku kierownik artystyczny i dyrygent Akademickiego Chóru Uniwersytetu Gdańskiego, z którym odbył liczne tourne koncertowe w kraju i niemal całej Europie, a także w USA, Korei Południowej, Chinach, Argentynie i Ekwadorze.

Laureat licznych nagród w najbardziej liczących się krajowych i międzynarodowych konkursach chóralnych, m.in.: Grand Prix Festiwalu im. F. Schuberta w Wiedniu (2000), Złotych Medali w ramach Choir Olympics – kolejno w Busan w Korei Południowej (2002), Bremen w Niemczech (2004), Xiamen w Chinach (2006) oraz w Rydze na Łotwie (2014), I miejsca w Międzynarodowym Konkursie Chóralnym na Malcie (2003), Grand Prix w Międzynarodowym Festiwalu Chórów Akademickich w czeskich Pardubicach (2010), Grand Prix na Międzynarodowym Konkursie Chóralnym w Wilnie (2010, 2014); Grand Prix na Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym w Ohrid w Macedonii (2013) oraz licznych indywidualnych nagród dyrygenckich. Został wyróżniony Honorową Nagrodą Towarzystwa Przyjaciół Sztuki za twórczość artystyczną w dziedzinie muzyki (2002), Nagrodą Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury „Splendor Gedanensis” (2006), a także odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę.

W 2016 roku wraz z Akademickim Chórem Uniwersytetu Gdańskiego zdobył m.in. Grand Prix na XV Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej im. F. Nowowiejskiego w Barczewie. Zapraszany do prac jury krajowych i zagranicznych festiwali i konkursów chóralnych. Od 2007 roku pełni funkcję dyrektora artystycznego oraz przewodniczącego jury Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego Mundus Cantat Sopot.
PROJEKTY
FUNDACJA A415
ul. Długi Targ 28/29
80-830 Gdańsk / Poland
fundacja@a415.pl
NIP: 5833210103
KRS: 0000629301
REGON: 364997936
STATUT
fot. Adam Golec

Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.